wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Czas na Zdrowie prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu .

2. Właścicielem Sklepu jest: Firma Creative Project Paweł Grzechnik-Filipek z siedzibą w Warszawie, ul. Bajana 29, NIP: PL 118-128-12-78, tel: 531-911-800, adres e-mail: sklep@czasnazdrowie.com.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zaznajomienie się z Regulaminem przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych (PLN).

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.

8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta poprawnych i prawdziwych danych pozwalających na weryfikację adresu i odbiorcy towaru. Sklep zawsze potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Prawidłowe wyświetlanie zawartości strony Sklepu, w szczególności asortymentu i danych kontaktowych wymaga użycia aktualnych przeglądarek i dostępu do sieci Internet.

5. Klient ma prawo do dokonania zmian w zamówieniu do chwili opuszczenia przesyłki magazynu. Zmiana musi zostać zaakceptowana i potwierdzona za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonicznie przez Sklep.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link zawarty w treści e-maila przysłanego Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Czas realizacji zamówienia prezentowany na stronie sklepu (wyrażony w dniach roboczych) to okres od momentu potwierdzenia zamówienia do wysłania paczki.

4. Zawartość przesyłki Klient ma prawo sprawdzić w obecności kuriera.

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

2. Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu jest podstawą do reklamacji i kurier ma obowiązek sporządzić dla Klienta protokół szkody. W ramach wymiany gwarancyjnej do Klienta niezwłocznie wysyłany jest nowy, taki sam towar (po mailowym bądź telefonicznym zgłoszeniu zdarzenia).

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową konieczny jest kontakt ze Sklepem (mailowo bądź telefonicznie), a reklamowany towar, wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu, należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy spedycyjnej na koszt Sklepu.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii, o czym Klient będzie na bieżąco informowany.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca kompletny i nie eksploatowany towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przekazany zwrot. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

§7

Ochrona prywatności

 
  1. Składając zamówienie Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.
  2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
  3. Klient ma prawo do wglądu swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia z wyjątkiem następujących sytuacji:
    • Klient ma niezakończone postępowanie reklamacyjne.
    • Klient ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane/skompletowane
  4. Jeśli Klient dokonał jakiegokolwiek zakupu, zostaną zachowane jego dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych
 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail
 

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl